Ingredients: Mozzarella, potato, rosemary.

vegetarian icon vegetarian